Buitenlandse belastingplichtigen die in aanmerking willen komen voor dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen die een inwoner van Nederland ook heeft, zijn verplicht een inkomensverklaring 2015 op te sturen naar de Belastingdienst.
Verder moet de buitenlandse belastingplichtige voldoen aan alle voorwaarden voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Wie niet voldoet aan deze voorwaarden of de inkomensverklaring niet opstuurt heeft slechts beperkt recht op aftrekposten, heffingskortingen en eventueel heffingsvrij vermogen.
 
Fiscale partners die beiden kwalificeren voor buitenlands belastingplichtige, moeten beiden apart een inkomensverklaring indienen. 

Inkomensverklaring invullen, laten ondertekenen en opsturen

De Belastingdienst verzoekt de buitenlandse belastingplichtigen om het formulier Inkomensverklaring 2015 kwalificerend buitenlandse belastingplichtige op een computer in te vullen, af te drukken en de verklaring zo snel mogelijk in het woonland te laten ondertekenen. De verklaring moet worden opgestuurd voordat de aangifte over 2015 wordt ingediend.
 
 
Lees ook het thema over de Buitenlandse belastingplicht in de inkomstenbelasting.
 
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationaal belastingrecht

1

Gerelateerde artikelen