Tussen 10 en 31 oktober 2019 ontvingen bijna 1.3 miljoen eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer (btw-id). In dat nummer is het Burger Service Nummer (BSN) niet verwerkt. De Belastingdienst heeft enige aandachtspunten gepubliceerd die van belang zijn voor het gebruik van het nieuwe nummer.

Het btw-id is alleen nog naar het bedrijf te herleiden. Zo is de privacy van ondernemers met een eenmanszaak beter gewaarborgd. De Belastingdienst geeft hieronder antwoorden op de vragen: wanneer moet een ondernemer het btw-id gaan gebruiken, moeten zijn leveranciers en klanten ook het btw-id gaan gebruiken en wat gebeurt er met het oude omzetbelastingnummer?

Het btw-id vermeldt de ondernemer vanaf 1 januari 2020 op zijn facturen, internetsite en gebruikt het voor contacten met klanten en leveranciers. Ook aanpassing van het nummer in de software (zowel in die van de ondernemer als van zijn belastingadviseur) is nodig. Het btw-id is een persoonlijk, uniek nummer en bestaat net als nu uit: NL - 9 cijfers - B - 2 cijfers. Het verschil is dat de 9 cijfers niet langer gerelateerd zijn aan het BSN en het controlenummer na de B een willekeurig getal is.

Het BSN-gerelateerde omzetbelastingnummer (ob-nummer) blijft de ondernemer gebruiken bij contact met de Belastingdienst rond de afhandeling van de omzetbelasting. De ondernemer ziet het ob-nummer terug op het portaal als hij btw-aangifte doet. En het staat in de brieven over de omzetbelasting die de ondernemer van de Belastingdienst ontvangt.

Leveranciers

Het btw-id identificeert de ondernemer als btw-plichtige ondernemer. Het geeft aan dat de ondernemer btw in rekening mag brengen. Daarnaast gebruiken zijn klanten het btw-id om met de EU-zoekmachine VIES na te gaan of een bedrijf ingeschreven is voor handelstransacties met bedrijven in andere EU-landen. Het huidige btw-id (na 1 januari ob-nummer) staat vanaf 1 januari 2020 niet meer in VIES. De onderneming is vanaf die datum onder het nieuwe btw-id te vinden in VIES. Voor de Belastingdienst is de historische informatie wel zichtbaar in VIES.

Leveranciers van de ondernemer gebruiken zijn btw-id in hun administratie om er zeker van te zijn dat hij een btw-plichtige ondernemer is. Leveranciers kunnen zijn btw-id bijvoorbeeld gebruiken om btw aan hem te verleggen. En ook (buitenlandse) leveranciers gebruiken het btw-id om het bedrijf van de ondernemer in VIES te controleren op inschrijving.

Als de ondernemer als eenmanszaak intracommunautair inkoopt/verwerft, dan moet vanaf 1 januari 2020 de buitenlandse leverancier het btw-id van de ondernemer op zijn factuur vermelden. Krijgt de ondernemer in 2020 een factuur voor prestaties die de EU-leverancier al in 2019 heeft verricht waarop nog het ob-nummer staat, dan hoeft de ondernemer zijn leverancier niet te vragen om een factuur met het nieuwe btw-id.

MOSS

Ook in de regeling Mini One Stop Shop (MOSS) moet de ondernemer vanaf 1 januari 2020 het btw-id gebruiken. Hij krijgt in 2019 nog twee brieven over de aanpassing van zijn btw-id voor de MOSS: eind november een afmeldingsbrief en begin december een aanmeldingsbrief. De ondernemer is niet af- en later weer aangemeld voor de MOSS-regeling. Hij krijgt deze brieven omdat de Belastingdienst het btw-id voor de MOSS aanpast.

Artikel 23

Beschikt de eenmanszaak over een vergunning artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting 1968, dan ontvangt hij in het vierde kwartaal van 2019 van de Belastingdienst een nieuwe vergunning met het nieuwe btw-id.

Aankoop zonnepanelen

Heeft de ondernemer destijds een btw-nummer ontvangen bij de aanschaf van zonnepanelen en aangifte gedaan omdat hij de btw ontvangt, dan is het nieuwe btw-id niet nodig omdat hij niet factureert en geen aangifte omzetbelasting meer doet.

Wanneer de ondernemer toch btw-belaste leveringen of diensten gaat verrichten waarbij het btw-identificatienummer nodig is, moet hij contact opnemen met de Belastingdienst.

Nieuwe KOR en Vrijgestelden

Ondernemers die vrijgesteld zijn van btw of gebruik maken van de nieuwe KOR hebben in het verleden een btw-nummer ontvangen. Daarom hebben zij ook dit nieuwe btw-id nummer ontvangen. Zij hoeven hier niets mee te doen, behalve de brief met het btw-id goed bewaren mochten zij deze in de toekomst nodig hebben. Bijvoorbeeld als ze goederen of diensten gaan leveren die met btw zijn belast.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

15

Gerelateerde artikelen