Het Ministerie van Financiën heeft de internetconsultatie geopend over voorgenomen vereenvoudigingen en wijzigingen van de tabaksregelgeving op het gebied van accijns met ingang van 1 januari 2017.
Door de voorgenomen wijzigingen worden het vaststellen van nieuwe accijnstarieven, het bepalen van het tarief van sigaretten en rooktabak en de anti-voorraadvormingsbepaling eenvoudiger gemaakt. Ook worden een vereenvoudiging in de verpakkingseisen voor rooktabak voorgesteld en een ontheffing op een verbodsbepaling. De voorstellen beogen niet de accijns op tabaksproducten te verlagen, ook niet op termijn.
 
Via de openbare consultatie kan iedere belangstellende reageren op de voorstellen en mogelijke aanvullingen en/of onjuistheden signaleren.
 
Reageren kan op www.internetconsultatie.nl in de periode van 20 maart 2016 tot en met 28 april 2016. 

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Accijns en verbruiksbelastingen

0

Gerelateerde artikelen