Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen tot 4 september 2023 reageren op het conceptvoorstel Wet meer zekerheid flexibele arbeidskrachten. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het voorstel voor internetconsultatie gepubliceerd.

Het conceptvoorstel wijzigt wetsartikelen in boek 7 BW, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet financiering sociale verzekeringen. De maatregelen uit het voorstel zijn gebaseerd op het coalitieakkoord en de adviezen van de SER.

Ten eerste doet het kabinet voorstellen om de ketenbepaling voor tijdelijke contracten aan te scherpen. Om draaideurconstructies te voorkomen, waarbij mensen steeds met tussenpozen op tijdelijke basis worden ingezet, wordt voorgesteld de huidige tussenpoos van 6 maanden te schrappen en een administratieve vervaltermijn van 5 jaar te introduceren. Dit zal ook gelden voor de fases bij uitzenden. Daarnaast wordt voorgesteld om de huidige regeling om bij cao af te wijken van de ketenbepaling voor wat betreft duur en het aantal contracten, te laten vervallen. Ook worden de regels voor opvolgend werkgeverschap aangescherpt. De mogelijkheid om bij cao af te wijken van de duur bij opvolgend werkgeverschap wordt geschrapt, zodat mensen niet bijvoorbeeld na 3 jaar via een uitzendbureau worden ingezet om de ketenbepaling te ontlopen.

Ten tweede wil de regering de positie van oproepkrachten verbeteren door hun inkomens- en roosterzekerheid te verbeteren in lijn met de adviezen in het SER MLT. Eén van de maatregelen die wordt voorgesteld is dat nul-urencontracten niet meer mogelijk zijn.

Ten derde wil het kabinet de positie van uitzendkrachten verbeteren, door geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen uitzendkracht en werknemer bij de inlener meer toe te staan en de meest onzekere uitzendfasen te verkorten.

Voor scholieren en studenten in een bijbaan gelden andere regels. Zij mogen op oproepbasis blijven werken. Ook voor uitzendkrachten en seizoenarbeiders gelden uitzonderingen.

Het voorstel kan niet eerder in werking treden dan op 1 januari 2026.

Link naar de internetconsultatie.

Bron: Rijksoverheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Arbeidsrecht, Civiel recht algemeen

67

Gerelateerde artikelen