Het jeugd-LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming (ondersteuning) voor werkgevers met werknemers van 18 tot en met 20 jaar die het minimumjeugdloon verdienen. Het Jeugd-LIV is reeds gehalveerd en stopt helemaal vanaf 1 januari 2024.

In 2024 betaalt de Belastingdienst nog wel het jeugd-LIV over de verloonde uren in 2023. Dit gaat automatisch nadat de werkgever zijn loonaangifte (aangifte loonheffingen) heeft gedaan. Het jeugd-LIV is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Een ander onderdeel van de Wtl, het 'gewone' LIV, staat ook op de nominatie om te worden afgeschaft. Inmiddels is hiervoor een wetsvoorstel ingediend.

Bron: UWV

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting, Sociale zekerheid algemeen

107

Gerelateerde artikelen