Een kleine vergissing van de werkgever kan funest zijn voor de kennismigrant. Dan trekt de IND al gauw de verblijfsvergunning in, zo schrijft NRC.

Expats raken door onbenullige vergissingen van de werkgever te makkelijk hun verblijfspapieren kwijt. Dit concludeert Tesseltje de Lange, hoogleraar Europees migratierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen in onderzoek dat recent is gepubliceerd. De publicatie maakt deel uit van onderzoek naar arbeidsmigratie gefinancierd door Instituut Gak, dat subsidies verstrekt voor onderzoek naar sociale zekerheid en de arbeidsmarkt.

Voor het onderzoek richtte De Lange zich op de zogeheten kennismigrantenregeling. Dit is een regeling die bedrijven de mogelijkheid geeft personeel van buiten de Europese Unie aan te trekken. De Lange bestudeerde vijftig rechtszaken (en daarbovenop dertig hoger beroepen) waarin de kennismigrant en de staat tegenover elkaar stonden. Conclusie: de juridische positie van kennismigranten in Nederland kan zwak zijn, doordat ze te afhankelijk zijn van hun werkgever, schrijft de krant.

Bron: NRC

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Arbeidsrecht

250

Gerelateerde artikelen