In de afgelopen periode zijn er verschillende interessante uitspraken over alimentatie gepubliceerd.

Alimentatie genoten door verrekening

Hof Arnhem-Leeuwarden 9 februari 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:927In deze zaak is de vrouw aan de man alimentatie verschuldigd. Op enig moment stopt zij met het betalen van alimentatie. Vrouw en man komen tot een vaststellingsovereenkomst waarin zij het (voormalig) huwelijksvermogen zodanig verdelen dat de achterstallige alimentatie is verrekend en zij over een weer niets meer van elkaar te vorderen hebben. De Belastingdienst stelt dat de man door de verrekening alimentatie heeft genoten. Het hof bevestigt de visie van de Belastingdienst.

25% boete voor niet aangeven partneralimentatie

Rechtbank Den Haag 28 december 2015, ECLI:NL:RBDH:2015:15317Man en vrouw zijn gescheiden. Er zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de partneralimentatie en de bijdragen in de kosten van het levensonderhoud van de kinderen. De alimentatiegerechtigde ontvangt de overeengekomen bedragen op haar rekening maar geeft in haar aangifte inkomstenbelasting een lager bedrag op aan ontvangen partneralimentatie. Als argument voert zij aan dat de betalingen voor een deel zien op andere financiële betrekkingen met haar ex-man. De inspecteur corrigeert de aangifte en legt een verzuimboete van 25% op. De rechtbank komt niet tot een ander oordeel omdat de vrouw niet heeft bewezen wat de ‘andere financiële betrekkingen' inhielden.

Ondanks afzien toch recht op alimentatie

Hof Amsterdam 9 februari 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:433In het echtscheidingsconvenant komen man en vrouw overeen dat de man geen alimentatie verschuldigd is aan de vrouw. Het hof is van mening de vrouw zich niet voldoende bewust was van waar zij afstand van deed. Tevens is het hof van mening dat er een groot verschil zit tussen de alimentatie die een rechter zou hebben vastgesteld en de afspraken in het convenant. Op grond van het vorenstaande heeft vrouw toch recht op alimentatie.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Huwelijksvermogensrecht

10

Gerelateerde artikelen