Het kabinet wil eerst een impact-analyse afwachten van de effecten van country-by-country reporting, voordat de internationale initiatieven op dat terrein volledig ondersteund worden. Dat zei staatssecretaris Weekers van Financiën woensdag in de Tweede Kamer.
De Tweede Kamer debatteerde over de uitkomsten van het SEO-onderzoek naar de economische betekenis van schakelvennootschappen en over "de aanpak van belastingparadijzen in het algemeen". Weekers verdedigde de positie die het kabinet inneemt in het internationale debat over belastingontwijking: "Het is in de eerste plaats een internationaal probleem en dat moet daarom internationaal gecoördineerd worden aangepakt. Daarnaast was het nodig om zelf een aantal stappen te maken, om de groei van het aantal schakelvennootschappen in Nederland tot staan te brengen", aldus de staatssecretaris. Zoals bekend breidt Nederland de substance-eisen uit voor deze vennootschappen. Daarnaast is 23 landen aangeboden de belastingverdragen met Nederland te herzien, met name met het oog op anti-misbruikbepalingen.
 
Balans
Weekers kreeg op veel onderdelen van het gevoerde beleid steun van de regeringspartijen VVD en PvdA, terwijl ook D66 en PVV over het algemeen hun instemming betoonden. Daaruit concludeerde de staatssecretaris: "Ik denk dat we voor dit moment de goede balans hebben gevonden."
 
Voor country-by-country reporting geldt dat echter niet, vond de PvdA. "Daar zijn we nog niet over uitgesproken", reageerde Kamerlid Groot op de uitleg van Weekers, die hij "teleurstellend" noemde. Meerdere keren werd de staatssecretaris gevraagd of Nederland zich in de discussies binnen de Europese Unie wel zo constructief opstelt als het kabinet zegt. In oktober had de Süddeutsche Zeitung geschreven dat Nederland in Brussel "woordenrijk bezwaren aanvoert" tegen een dergelijk verplichting. Merkies (SP) vroeg Weekers naar de Nederlandse inzet. "We willen eerst een impact-analyse", aldus Weekers. "Is Nederland nu voor of tegen de verplichting voor multinationals om openbaar te maken hoeveel belasting ze in elk land betalen?" vroeg Klaver (GroenLinks). Weekers: "We wachten de impact-analyse af."
 
Defensief
Eerder schreef het kabinet aan de Tweede Kamer dat Nederland bevordering van transparantie door middel van belastingrapportages "volop steunt". Met daarbij de toevoeging dat "daarbij aandacht is voor de mogelijk negatieve economische consequenties van publieke beschikbaarheid van informatie". "Dat klinkt mij toch wat te defensief", vond Groot.
 
Grondslag
Merkies en Klaver dienden tezamen een zevental moties in aan het eind van het debat. Weekers raadde ze op één na af. De motie van Klaver over de neergang van de inkomsten uit de vennootschapsbelasting vond hij "interessant". Daarin verzoekt het Kamerlid het kabinet in kaart te brengen hoe de daling veroorzaakt is. In de periode van 2000 tot 2011 zijn de vpb-inkomsten met ongeveer 25 procent teruggelopen. Klavers hypothese is dat die afname vooral te wijten is aan grondslaguitholling. Weekers zegde toe daarover voor het mei-reces 2014 te rapporteren.
 

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Vennootschapsbelasting, Internationaal belastingrecht

0

Gerelateerde artikelen