Het verlengen van de werkgeversheffing is een van de maatregelen die het kabinet vrijdag heeft voorgesteld. Het kabinet zet in op een belastingverhoging van ruim € 2,2 mld. in 2014 als onderdeel van een totale ombuigingsoperatie van netto € 4,3 mld. Dit alles is bedoeld om het begrotingstekort volgend jaar weer onder de afgesproken 3% te brengen. Voor dit jaar heeft het kabinet geen nieuwe maatregelen meer in petto, waarmee de overschrijding van de 3%-norm geaccepteerd lijkt te worden. Het gepresenteerde pakket is nog niet het eindbeeld. Nadrukkelijk is gesteld dat overleg met de sociale partners en de oppositiepartijen nog tot een andere uitkomst kan leiden. Eind april moet er dan een definitief pakket liggen, zodat de Europese Commissie uiterlijk 1 mei geïnformeerd kan worden.

 

Belastingverhogingen

Van de fiscale maatregelen zong al langer het niet indexeren van de belastingschijven en de heffingskortingen rond. De zogenoemde tabelcorrectiefactor voor de loon- en inkomstenbelasting wordt op nul gesteld, waardoor de bedragen voor volgend jaar gelijk zullen zijn aan dit jaar. Dit levert € 1,1 mld. op voor de schatkist. Verder wordt de, oorspronkelijk voor dit jaar geldende, eenmalige crisisheffing – de extra heffing voor werkgevers van 16% voor werknemers met een inkomen boven € 150.000 – met een jaar verlengd wat € 500 mln. extra belastingopbrengst zal genereren. Tot slot had het bedrijfsleven nog een compensatie tegoed van € 640 mln. als gevolg van lastenverhogende vergroeningsmaatregelen uit het Begrotingsakkoord. Deze compensatie gaat nu niet door.  

Versnelde afschrijving

Het kabinet legt ook wat geld opzij voor investeringen in infrastructuur en koopkrachtreparatie. Daarnaast moet een versnelde afschrijving investeringen stimuleren. Volgens het kabinet geeft deze versnelde afschrijving een liquiditeitsimpuls aan het bedrijfsleven van € 630 mln. in 2013 en € 165 mln. in 2014. Deze bedragen worden gecompenseerd door hogere belastinginkomsten in latere jaren.

Bezuinigingen

Naast de belastingverhogingen is het kabinet ook nog voornemens elders op de begroting te snijden. Zo kunnen werknemers bij de overheid en het onderwijs voor volgend jaar een loonstijging op hun buik schrijven. Het kabinet heeft dit ook voor ogen voor het personeel in de zorg. Ook de verschillende departementen kunnen wat minder uitgeven doordat de prijsbijstelling niet wordt uitgekeerd. De bezuinigingen werken voorts door in lagere uitgaven voor provincies en gemeenten. Al met al is de bruto besparing € 5,3 mld. en is voor het investeringspakket en de koopkrachtreparatie € 800 mln. gereserveerd.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen