De Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën vragen gesteld over onder meer de verhoging van de Energiebelasting. De staatssecretaries heeft schriftelijk geantwoord dat het kabinet bij haar plannen blijft om de Energiebelasting te verhogen. De Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) vindt de verhoging onredelijk en onverstandig. VEMW is kenniscentrum en belangenbehartiger voor de zakelijke elektriciteit- gas- en waterafnemers in Nederland.

Bij een verhoging van de Energiebelasting zal de tweede en derde staffel op aardgas met 50% stijgen. Voor bedrijven die meer dan 10 miljoen m3 aardgas verbruiken, komt dit neer op een kostenstijging van ongeveer € 125.000,- per jaar. Partijen met meeredere (productie)locaties worden het zwaarst getroffen, aangezien de belasting per onroerende zaak wordt geheven.


VEMW ziet dit als een onredelijke lastenverzwaring ter dekking van een begrotingstekort. VEMW vindt dat het geld dat de bedrijven nu uit moeten geven aan de stijging van energiekosten, beter hadden kunnen investeren in energiebesparing of duurzame innovaties.

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Milieuheffingen

4

Gerelateerde artikelen