Alle nieuwe auto's moeten uiterlijk in 2030 geen CO2 meer uitstoten. Dat is het streven van de nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Het verdwijnen van de fiscale stimuleringsmaatregelen voor de aanschaf van emissieloze auto's wordt aan deze ambitie aangepast.
Volgens het kabinet kunnen gemeenten door het instellen van milieuzones en lage parkeertarieven voor emissieloze auto's de luchtkwaliteit in de binnensteden verbeteren. Wel moet er meer eenheid komen in de categorieën en borden van milieuzones ,,zodat automobilisten in elke gemeente de regels snappen".
 

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Milieuheffingen

6

Gerelateerde artikelen