Het wetgevingsoverleg over de verhuurdersheffing en de herziening fiscale behandeling eigen woning is vrijdagavond van de agenda gehaald. Kamerleden bereikten geruchten uit de media dat het Regeerakkoord zou worden opengebroken, wat de fiscale behandeling van de eigen woning kan raken. Een aantal partijen, zoals CDA, PVV, SGP, Groen Links en Christen Unie, wilde de twee wetsvoorstellen in samenhang bezien en niet na het geplande overleg direct al geconfronteerd worden met een wijziging. Donderdag 15 november zullen de twee wetsvoorstellen wel meteen plenair besproken worden. Stemming volgt de week erna, zodat er vooralsnog geen vertraging optreedt en inwerkingtreding per 1 januari 2013 gewoon doorgaat.

 

Inkomensafhankelijke zorgpremie

De ophef vloeit voort uit het oorspronkelijke voornemen een gefiscaliseerde inkomensafhankelijke zorgpremie (IAP) in te voeren. De nominale zorgpremie kan dan omlaag en de zorgtoeslag kan verdwijnen. Deze nivelleringsoperatie uit het Regeerakkoord staat op losse schroeven. Binnen de VVD liepen de gemoederen de afgelopen dagen zo hoog op, dat regeringspartijen PvdA en VVD noodgedwongen een alternatief zoeken. In het kabinet is vanaf donderdagavond koortsachtig overleg gevoerd over verschillende varianten om de inkomensverschillen toch te kunnen verkleinen anders dan met de IAP. Uit bronnen is vernomen dat hierbij hoofdzakelijk naar fiscale maatregelen wordt gekeken.

Fiscaliteit

Tijdens het wetgevingsoverleg over het Belastingplan 2013 en de aanverwante wetten, lekten de inhoud van de nieuwe maatregelen uit. Hoewel met grote onzekerheid omgeven, bleek op dat moment uit de berichtgeving dat het kabinet voornemens zou zijn om de tweede en derde belastingschijf te verhogen naar 45 procent en het hoogste tarief van 52 procent niet te verlagen. Verlaging van de hoogste schijf naar 49 procent is echter een compensatie voor het voornemen om het maximale aftrektarief van de hypotheekrenteaftrek jaarlijks met een half procentpunt te verlagen. In 28 jaar tijd zou het maximale aftrektarief daardoor stapsgewijs op 38 procent uitkomen. Nu de compensatie van de baan lijkt, raakt deze aanpassing volgens de oppositie de fiscale behandeling van de eigen woning. Waarschijnlijk zal er begin van de week meer duidelijk ontstaan welke maatregelen het kabinet in petto heeft.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen