De Tweede Kamer is wederom ontstemd over de negatieve inkomenseffecten van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL). Cijfers van het ministerie van Financiën, gepubliceerd door de Volkskrant, tonen aan dat gepensioneerden en directeur-grootaandeelhouders (dga's) het zwaar te verduren hebben. Volgens de oppositie is dit in strijd met eerdere uitlatingen van staatssecretaris Weekers dat de inkomenseffecten binnen een bepaalde bandbreedte zouden vallen. Weekers spreekt dit tegen. De nu gepubliceerde cijfers geven zijns inziens slechts een indicatie van de effecten, maar vormen geenszins een compleet beeld.

Volkskrant

De Volkskrant berichtte vanochtend dat alle gepensioneerden en directeur-grootaandeelhouders (dga's) er in inkomen op achteruit zijn gegaan door de WUL. Ook werknemers met een bruto maandinkomen tot 1500 euro staan door de WUL in de min. In een eerder debat had Weekers al gezegd dat hij een eerste analyse had laten maken van de loonstrookjes van januari 2013 en januari 2012. Deze opmerking was voor de Volkskrant reden om genoemde analyse via de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) op te vragen bij het ministerie van Financiën. Bij gepensioneerden bevindt het inkomenseffect zich volgens deze analyse tussen de -0,6% en -2,8%. Dga's hebben het nog zwaarder voor de kiezen gekregen met inkomenseffecten tussen de -3,3% en -5,3%.

Uitgebreide analyse voor de zomer

Het negatieve effect was enigszins voorspelbaar. Door de WUL is de belastbaarheid bij de werknemer van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) vervallen. Het aldus ontstane voordeel is geneutraliseerd door onder meer een belastingverhoging voor iedereen in de eerste tariefschijf. Gepensioneerden en dga's hebben evenwel geen voordeel door het vervallen van de belastingheffing over de IAB, maar zij ondervinden wel nadeel van de tariefsverhoging. Voor ZZP'ers geldt dat bijvoorbeeld ook, maar zij zijn deels weer gecompenseerd door een verhoging van de MKB-winstvrijstelling. Hoewel voorspelbaar, zijn Kamerleden dus al eerder gevallen over de negatieve inkomenseffecten.  Weekers zegde toen toe voor de zomer een uitgebreide analyse te zullen uitvoeren zodra de polisadministratie is gevuld met gegevens. Deze boodschap herhaalde de bewindsman vandaag. Ook ligt er op dit moment nog een stapel schriftelijke vragen vanuit de Tweede Kamer te wachten op antwoord . Daarnaast staat vooralsnog voor eind mei een uitgebreid overleg gepland met de bewindsman om over de effecten van de WUL te debatteren.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen