Staatssecretaris Weekers herkent het beeld niet dat de belastingdruk voor bedrijven de afgelopen jaren alleen maar is gedaald en voor werknemers alleen maar is gestegen. De berichtgeving in de Volkskrant van 1 december jl. met deze strekking verwees hij naar de prullenbak. "In het artikel worden appels met peren vergeleken en conclusies getrokken in de vorm van pruimen," liet de bewindsman de Kamer dinsdagmiddag weten. Hij zegde toe binnen een paar weken met een overzicht te komen van de belastingdruk van bedrijven, ondernemers en werknemers.

 

Overleg

Partijgenoot Neppérus (VVD) verzocht de staatssecretaris van Financiën om meer helderheid te scheppen over de belastingdruk. Het artikel in de Volkskrant had bij haar tot wat verwarring geleid. Weekers vond het ook vreemd dat in het onderzoek geen rekening is gehouden met werknemerspremies, werkgeverslasten en zorgpremies. Doordat winsten de afgelopen jaren aanzienlijk zijn gedaald, is de opbrengst van de winstbelasting lager. Uit de najaarsnota bleek zelfs dat de vennootschapsbelasting dit jaar 600 mln. euro minder zal opbrengen dan een paar maanden eerder nog geraamd. De opbrengst van de loonheffing is daarentegen redelijk constant, aangezien de lonen voor een belangrijk deel zijn doorbetaald, zo betoogde hij. Weekers zal het beloofde overzicht van belastingdruk naar de Tweede Kamer sturen, zodat er over gesproken kan worden bij het reeds geplande algemeen overleg over belastingverdragen op 23 januari aanstaande.

Geheimhoudingsplicht

Het verzoek van Neppérus kreeg bijval van andere Kamerleden, hoewel daarbij veelal andere overwegingen aan ten grondslag lagen. Groot (PvdA) merkte op dat het best eens kan kloppen dat de belastingdruk van bedrijven meer gedaald is. En Bashir (SP) liet zelfs weten het door de Volkskrant geschetste beeld ronduit te delen. Hij riep Weekers op om openheid van zaken te geven en de belastinggegevens van bedrijven te openbaren. De Staatssecretaris weigerde dit resoluut met een beroep op de geheimhoudingsplicht van artikel 67 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Hij zegde wel toe op geaggregeerd niveau belastinggegevens van Nederlandse banken te kunnen overleggen, wat hij eerder in het kader van de bankenbelasting in de Senaat al had toegezegd. Klaver (Groen Links) wilde ook de belastinggegevens van individuele multinationals hebben en riep zelfs op om hiertoe de wet te veranderen. Beide verzoeken werden door Weekers naast zich neergelegd.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht, Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Vennootschapsbelasting, Toeslagen en zorgverzekeringswet

0

Gerelateerde artikelen