Het tarief van de kansspelbelasting wordt op 1 januari 2018 tijdelijk verhoogd van 29 naar 30,1%. De wijziging is ingegaan op 1 januari 2018, om 00.00 uur. Dat meldt de Belastingdienst.
De tijdelijke tariefsverhoging moet op de volgende wijze in de aangifte kansspelbelasting worden verwerkt.

Bruto spelresultaat bepalen in horeca

Het bruto spelresultaat moet zo snel mogelijk worden bepaald na de tariefsverhoging, maar uiterlijk op 31 januari 2018. Dit vastgestelde resultaat wordt aangegeven in de aangifte kansspelbelasting over het tijdvak december 2017. Over dit bruto spelresultaat betaalt de belastingplichtige 29% kansspelbelasting.
 
Voorbeeld

Een exploitant van kansspelautomaten heeft zijn automaten geplaatst op meerdere opstellocaties. Op 2 januari bepaalt hij het bruto spelresultaat van de kansspelautomaten op deze locaties. Hierover betaalt hij 29% kansspelbelasting. Over het volgende resultaat betaalt hij 30,1%.

Bruto spelresultaat bepalen in speelautomatenhallen

Het bruto spelresultaat moet op 1 januari 2018 worden vastgesteld, om 00.00 uur. Dit resultaat geeft de belastingplichtige aan in de aangifte kansspelbelasting over het tijdvak december 2017. Over dit bruto spelresultaat betaalt hij 29% kansspelbelasting.
 
Is de speelautomatenghal op 1 januari om 00.00 uur geopend en kunnen de systemen het spelresultaat niet vaststellen op het moment dat het tarief wijzigt, dan bepaalt de belastingplichtige het bruto spelresultaat vóór de 1e opening na 1 januari om 00.00 uur.
 
Voorbeeld
Een exploitant van een speelautomatenhal met kansspelautomaten opent oudejaarsdag om 09.00 uur en sluit op 1 januari om 01.00 uur. Zijn systemen kunnen het resultaat om middernacht niet vaststellen. Op 1 januari gaat hij weer open om 13.00 uur.
 
Voordat de exploitant op 1 januari om 13.00 weer opent, stelt hij het bruto spelresultaat vast. Hierover betaalt hij 29% kansspelbelasting. Over het resultaat na 13.00 uur betaalt hij 30,1%.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Kansspelbelasting

1

Gerelateerde artikelen