Het Ministerie van Financiën heeft een zogenoemde ombuigings- en intensiveringslijst gepubliceerd. De ombuigingslijst bevat een opsomming van mogelijke fiscale maatregelen om besparingen op de overheidsuitgaven te realiseren. De intensiveringslijst bevat concrete fiscale en andere maatregelen waarmee de overheidsuitgaven kunnen worden verhoogd en lasten kunnen worden verlicht.

De lijst is opgesteld in aanloop naar een nieuwe kabinetsformatie als technische ondersteuning van mogelijke politieke keuzes. De lijst geeft geen oordeel over de wenselijkheid van de opgenomen maatregelen. Hierna volgen enkele punten die betrekking hebben op de eigen woning en lijfrentebanksparen.

Eigen woning en hypotheek

Ombuigingslijst:
 • belasting op overwinst eigen woning (pagina 48);
 • afschaffen van de fiscale facilitering van kapitaalverzekeringen die veelal betrekking hebben op de eigen woning. Hiermee wordt teruggekomen op eerder ingevoerd overgangsrecht (pagina 48);
 • aftrekposten box 1 in aftrek tegen tarief eerste schijf (pagina 49);
 • inkomensbegrip corrigeren voor hypotheekrenteaftrek (pagina 99);
 • hypotheekrenteaftrek telt nog maar voor 33% mee in het inkomensbegrip voor Kinderopvangtoeslag en Kindgebonden budget (pagina 101);
 • afschaffen aftrekbaarheid kosten van geldleningen eigenwoningschuld. Het betreft onder meer advies- en bemiddelingskosten, taxatiekosten (alleen indien benodigd voor de financiering), kosten voor NHG en -notariskosten voor de hypotheekakte (pagina 142);
 • afschaffen aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (Wet Hillen / pagina 142);
 • maximaal aftrekpercentage hypotheekrenteaftrek versneld verlagen (pagina 142);
 • aftoppen hypotheekrenteaftrek (pagina 142);
 • defiscaliseren van de eigen woning (pagina 143);
 • differentiatie eigenwoningforfait naar energielabel (pagina 143).
Intensiveringslijst:
 • Maatregel 214: Energiebesparingsaftrek in de inkomstenbelasting voor duurzame woninginvesteringen.
 • Maatregel 215: Verlaagd btw-tarief voor energiebesparende werkzaamheden voor woningen.
 • Maatregel 216: Afschaffen overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt
 • Maatregel 217: Geheel afschaffen van de overdrachtsbelasting.

Lijfrentebanksparen

Ombuigingslijst:
 • zelfstandigenaftrek koppelen aan een oudedagsvoorziening (pagina 78);
 • revisierente bij niet aanwenden fiscale oudedagsreserve (FOR) voor de aankoop van een lijfrente (pagina 79);
 • afschaffen fiscale oudedagsreserve (pagina 79);
 • verlagen aftoppingsgrens pensioen van € 103.317 naar € 80.000 / € 60.000 (pagina 106);
 • afschaffen nettopensioen en nettolijfrente (pagina 108);
 • fiscaliseren AOW met compensatie via ouderenkorting tot €10.000 pensioen (pagina 109);
Intensiveringslijst:
 • Maatregel 153: AOW-leeftijd terug naar 65 jaar
 • Maatregel 154: Flexibilisering AOW-leeftijd
 • Maatregel 158: Verhoging AOW-uitkering
   

 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen