Consumenten hebben vorig jaar meer geklaagd over financiële diensten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), staat in het jaarverslag. Het instituut ontving 5616 nieuwe klachten, 500 meer dan een jaar eerder. Schadeverzekeringen leverden het grootste aantal klachten op. Ook klaagden consumenten over bankzaken, hypotheken en kredietregistraties.

Volgens de organisatie is meer dan de helft van de behandelde klachten opgelost via bemiddeling of schikking. Het aantal hypotheekklachten nam toe, van 382 in 2022 tot 489 vorig jaar.

Ook het aantal 'niet-behandelbare klachten' steeg vorig jaar, tot ruim 2500. Het meest voorkomende probleem voor het niet kunnen behandelen van klachten is het ontbreken van stukken, aldus Kifid in het jaarverslag.

'Kleinzakelijke' ondernemers

Op initiatief van Stichting MKB Financiering kan Kifid sinds 1 oktober 2023 ook klachten van kleinzakelijke ondernemers over een kort zakelijk krediet behandelen als alternatief voor de rechter. Bijvoorbeeld als er een geschil is over de wijziging van het rentetarief. Of onder bepaalde omstandigheden als de financier het kortlopende krediet opeist en de ondernemer de rechtmatigheid hiervan betwist.

Kifid kan dit soort klachten behandelen voor zover ze zijn gericht tegen een financier die de Gedragscode Kort Zakelijk Krediet van de Stichting MKB Financiering heeft onderschreven en die is aangesloten bij Kifid.

Daarnaast moet het kort zakelijk krediet waarover de ondernemer klaagt zijn afgesloten op of na 1 oktober 2023. Een kleinzakelijke ondernemer kan bij Kifid niet klagen over een afwijzing van een financieringsaanvraag; een financier heeft de vrijheid om een aanvraag voor een kort lopend krediet af te wijzen.

Bijna honderd kleinzakelijke ondernemers hebben in 2023 een beroep gedaan op Kifid. Het overgrote deel van deze klachten heeft Kifid niet kunnen behandelen, omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden zoals vastgelegd in het reglement.

Bron: Kifid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Verbintenissenrecht

117

Gerelateerde artikelen