Welke en hoeveel bedrijven doen er een beroep op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Minister Koolmees (SZW) beantwoordt deze Tweede Kamervragen. Tot en met donderdag 30 april zijn er 114.049 aanvragen gedaan en bedraagt het aantal toekenningen 103.737.

Van alle 103.737 toekenningen zijn er 98.795 gedaan aan werkgevers met minder dan 50 werknemers. Er zijn 4.323 toekenningen gedaan aan werkgevers met 50 tot 250 werknemers. Daarmee komt het totaal aantal toekenningen aan werkgevers met minder dan 250 werknemers op 103.118. De overige 619 toekenningen komt toe aan werkgevers met meer dan 250 werknemers. Het is niet bekend hoeveel van deze werkgevers meer dan 500 werknemers heeft.

De sector 'horeca en catering’ is met 21% de sector met de meeste toekenningen, gevolgd door de sector ‘detailhandel’ (19,79%) en de sector ‘overige commerciële dienstverlening’ (16,96%).

Gemiddelde NOW-subsidie

Koolmees geeft ook aan dat de gemiddelde NOW-subsidie gelijk is aan het gemiddelde gewogen omzetverlies, namelijk 58% (de totale hoogte van het voorschot gedeeld door de totale hoogte van de loonsom) maal 90% (het vergoedingspercentage) maal 1,3 (de forfaitaire opslag voor werkgeverslasten) van de loonsom die meetelt voor de subsidie. Het opgegeven omzetverlies is het hoogst in de sector Horeca en catering (82%) en het laagst bij aanvragen in de sector Bank- en verzekeringswezen (45%).

NOW-regeling

Via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling) kunnen bedrijven die door de huidige omstandigheden een omzetverlies hebben van meer dan 20%, een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen, waarmee ze gedurende de maanden maart, april en mei de salarissen van hun werknemers zo veel mogelijk kunnen doorbetalen. De regeling wordt uitgevoerd door het UWV.

Bron: Avanzer Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid werkloosheid

Informatiesoort: Nieuws

Dossiers: Corona

  339
Gerelateerde artikelen