Vestia is met accountantsorganisaties KPMG en Deloitte een schikking overeengekomen over het derivatendebacle dat de woningcorporatie jaren terug bijna de kop kostte. De accountants betalen in totaal 25 miljoen euro aan Vestia zonder erkenning van schuld of aansprakelijkheid.

Vestia kwam in 2012 in financieel zwaar weer door grote tegenvallers op derivaten, complexe financiële producten die waren bedoeld om renterisico's af te dekken. Andere woningcorporaties moesten bijspringen om de grootste corporatie van Nederland overeind te houden. De accountants hadden hun goedkeuring gegeven aan de verwerking van de derivaten in de jaarrekeningen van Vestia.

In totaal ging Vestia voor meer dan 2,5 miljard euro het schip in. De corporatie spant zich al jaren in om de schade van het derivatendebacle te verhalen op diegenen die de schade direct of indirect veroorzaakt zouden hebben. Eerder zijn bijvoorbeeld al schikkingen getroffen met oud-commissarissen van de corporatie en met ABN AMRO en Deutsche Bank.

Of Vestia nog een zaak wil starten tegen de banken Nomura, Citibank, Société Générale, BNP Paribas en Barclays wordt volgens een zegsman nog bekeken.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Jaarrekening, Kantoren

5

Gerelateerde artikelen