Het aantal nieuw opgerichte kleine ondernemingen laat sinds juni en juli weer herstel zien. Tussen maart en mei daalde het aantal startende ondernemingen door de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus die van kracht waren. Nadat versoepelingen voor meer zekerheid zorgden, ziet de Kamer van Koophandel (KVK) weer een opleving van het aantal inschrijvingen.

In de eerste zeven maanden van 2020 waren er 4 procent minder startende zzp'ers en 3 procent minder nieuwe ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf ten opzichte van een jaar eerder. De KVK wijst erop dat daarmee in juni en juli een inhaalslag is begonnen, omdat het aantal starters in deze categorieën tot en met mei nog respectievelijk 6 en 5 procent lager lag dan een jaar eerder.

Bij bedrijven in de persoonlijke dienstverlening, waar onder andere kapsalons en schoonheidsspecialisten bij horen, was er in de eerste zeven maanden zelfs een stijging van 5 procent van het aantal nieuwe ondernemingen. In de eerste zes maanden was er juist nog een daling te zien, wat betekent dat in juli veel weifelende starters over de streep zijn getrokken. De KVK houdt er rekening mee dat deze aspirant-ondernemers mogelijk eerst wilden weten wat de coronacrisis voor hun onderneming zou betekenen.

Alles bij elkaar daalde het aantal nieuwe inschrijvingen bij de KVK in de eerste zeven maanden met 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Tegelijkertijd steeg het aantal ondernemers die hun bedrijf beëindigden met bijna een kwart, waarbij het aantal faillissementen met 1 procent toenam. Toch lag het aantal Nederlandse bedrijven per begin augustus 4 procent hoger dan een jaar eerder, op ruim 2 miljoen. Dat komt doordat het aantal bedrijven in de tweede jaarhelft van 2019 aanzienlijk steeg.

In het grootbedrijf steeg het aantal ondernemingen niet, maar groeide het ook niet. Hier vallen bedrijven met meer dan 250 werknemers onder.

Bron: KvK

Informatiesoort: Nieuws

Dossiers: Corona

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht, Ondernemingsrecht

  211
Gerelateerde artikelen