Door de tijdelijke hogere korting op de energiebelasting is er afgelopen jaar 4 miljard euro minder aan milieubelasting opgehaald dan in 2021. Ook nam de opbrengst uit milieubelasting onder meer af door het effect van de coronapandemie en energiebesparingsmaatregelen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Milieubelastingen gelden voor goederen of activiteiten die een negatief effect hebben op het milieu. Een belangrijk deel daarvan bestaat uit de energiebelasting, brandstofaccijnzen en emissierechten. Met name door hogere tarieven nam de opbrengst uit accijnzen op benzine steeds toe tot 2020. Hierna veranderde dat, omdat er tijdens de coronajaren minder werd gereden en in 2022 werd de accijns verlaagd.

De emissierechten brengen wel steeds meer geld in het laatje van de overheid, al is het aandeel hiervan nog klein. In 2021 was de opbrengst uit deze rechten voor bedrijven 488 miljoen euro. Afgelopen jaar ging het om meer dan 1 miljard euro.

Huishoudens betaalden afgelopen jaar minder energiebelasting doordat er een hogere heffingskorting gold en een lager tarief in de eerste schijf. Ook ziet het CBS dat steeds meer huishoudens gebruikmaken van zogenaamde salderingsregelingen voor zonnepanelen. Opgewekte energie mag daarmee verrekend worden met het eigen verbruik.

CBS signaleert wel dat huishoudens nog steeds een groter aandeel van de belastingen op uitstoot betalen dan dat ze daadwerkelijk zelf uitstoten. Zo droegen zij afgelopen jaar 22 procent bij aan belastingen, met name in de vorm van accijnzen, terwijl hun bijdrage aan de CO2-uitstoot in Nederland neerkwam op 19 procent. In 2021 betaalden huishoudens echter de helft van alle belastingen op uitstoot.

De transportsector betaalt in verhouding minder dan waar die voor verantwoordelijk is, dat komt met name omdat de scheepvaart en luchtvaart relatief weinig aan belastingen betalen.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Milieuheffingen

177

Gerelateerde artikelen