In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn ondernemers nu verplicht om een mededeling te doen van de gerealiseerde WBSO-uren en R&D-kosten/uitgaven. Deze mededeling moet binnen zijn voor 1 april aanstaande voor de WBSO en RDA 2013.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) adviseert deelnemers van de regeling om niet tot de laatste dag te wachten met deze mededeling vanwege drukte op het eLoket.
 
Als de realisatie te laat wordt gemeld, dan volgt er een boete. In het ergste geval krijgt de deelnemer geen WBSO en RDA over 2013. Inmiddels heeft de RVO al bijna 10.000 mededelingen ontvangen.
 
Meer informatie over het hoe en wat van de mededeling staat op de website van RVO.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Vennootschapsbelasting

0

Gerelateerde artikelen