Belastingplichtigen met een niet in Nederland belastbaar inkomen (NinBi) met een vermogenscomponent krijgen vanaf 7 september een brief van de Belastingdienst over de herstelberekening box 3-inkomen. Het gaat om drie typen belastingplichtigen.

 De Belastingdienst heeft de volgende brieven verstuurd:

  1. Voorbeeldbrief herstel box 3 NinBi 2017 t/m 2020 (pdf): over de jaren 2017 tot en met 2020 vraagt de Belastingdienst per jaar gegevens op over het wereldinkomen.
  2. Voorbeeldbrief uitstel 2021 (pdf): de belastingplichtige kreeg uitstel voor zijn opgaaf wereldinkomen. De Belastingdienst stuurt een brief als meer informatie nodig is over iemands vermogenssamenstelling.
  3. Voorbeeldbrief opgaaf 2021 (pdf): belastingplichtigen met box 3-inkomen 2021 die al een opgaaf wereldinkomen hebben verstrekt, krijgen een aanvullende brief.

Deze brieven maken onderdeel uit van de hersteloperatie box 3 voor bezwaarmakers die de Belastingdienst op 1 juli jl. is gestart. De dienst maakt een nieuwe berekening van het box 3-inkomen waarmee het werkelijke inkomen uit vermogen in box 3 beter wordt benaderd door aan te sluiten bij de werkelijke verdeling van spaargeld, beleggingen en schulden.

Als de oude methode gunstiger is, blijft de oude aanslag in stand. Als de nieuwe methode gunstiger is, krijgt de belastingplichtige per brief een nieuwe aanslag en een bedrag terug. Lees het onderdeel Rekenhulpen in het Dossier Box 3 om te bepalen welke methode het gunstigst is.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Carrousel: Carrousel

188

Gerelateerde artikelen