"De meerwaarde van het Weekblad is het bieden van verdieping, los van de waan van de dag", vindt zelfstandig adviseur Leendert Jan Boone. Ook interviews waardeert Boone. "Het vraaggesprek met Dineke de Groot geeft mij als lezer een kijkje achter een deur die normaal gesloten blijft."

Hoe lang lees je het Weekblad?
"Ik lees het Weekblad sinds mijn studietijd, altijd online via de Navigator, gemiddeld 1x per week."

Wat vind jij het beste artikel en waarom?
"Ik heb eerlijk gezegd niet direct een all-time-favorite, maar een aantal artikelen schoot mij te binnen zoals het interview met de nieuwe president van de Hoge Raad, Dineke de Groot (WFR 2020/187). Zo’n interview geeft mij als lezer een kijkje achter een deur die normaal gesloten blijft. Verder ben ik beroepsmatig bovengemiddeld geïnteresseerd in artikelen over de Wet WOZ en gemeentelijke belastingen zoals de beschouwing van J.A. Monsma en A.P. Monsma over een mogelijke uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied (WFR 2017/157)."

"Verder lees ik graag bijdragen van L.J.A. Pieterse die niet direct de fiscale praktijk van alle dag raken, maar wel erg leerzaam en leesbaar zijn zoals zijn levensbeschrijving van Harm Mobach (WFR 2021/203). Ook waardeer ik een tegendraadse column zoals die van Van Horzen waar hij kritisch reflecteert op de breed gedeelde wens voor meer menselijke maat in het (belasting)recht (WFR 2021/157)."

Wat zijn de voordelen van het Weekblad?
"Er zijn meer dan genoeg tijdschriften waarin (wekelijks) de jurisprudentie van een actueel commentaar wordt voorzien. De meerwaarde van het Weekblad is denk ik (of zou dat in ieder geval moeten zijn) het bieden van verdieping, los van de waan van de dag. Bijvoorbeeld het plaatsen van hedendaagse ontwikkelingen in historisch perspectief."

Heb je een advies aan het Weekblad?
"Mijn advies is dat het Weekblad blijft doen waar hij goed in is: het publiceren van artikelen met diepgang."

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws, Interviews, Navigatornieuws, Weekblad 150 jaar

Rubriek: Belastingrecht algemeen

44

Gerelateerde artikelen