De Nederlandse overheid loopt € 37,5 miljard per jaar aan inkomsten mis door fossiele subsidies. Dit blijkt uit het onderzoek “Rechtvaardig afbouwen van fossiele subsidies: Minder CO2 en meer inkomsten” dat is gepubliceerd door SOMO, Oil Change International en Milieudefensie.

In het rapport worden 31 regelingen beschreven die op een of andere manier het gebruik van fossiele brandstoffen voordeliger maken. Daarbij gaat het doorgaans niet om geld dat de overheid overmaakt op de rekening van bedrijven, maar vooral om belastingkortingen en -vrijstellingen. Zo hoeven grootverbruikers van aardgas over het grootste deel van hun verbruik geen energiebelasting te betalen en zijn de lucht- en scheepvaart vrijgesteld van accijns over kerosine en stookolie.

De grootste klapper, 13,5 miljard euro per jaar, zit in de energiebelasting. Die is in Nederland degressief. Dat wil zeggen dat bedrijven die meer energie gebruiken, relatief gezien steeds minder belasting over hun verbruik hoeven te betalen. "Een perverse prikkel" noemen de onderzoekers dat. Kleine en middelgrote bedrijven betalen meestal wel de volle mep voor hun gas- en elektriciteitsverbruik.

De onderzoekers pleiten voor een afbouw van alle fossiele subsidies voor 2025. Nederland kan daarmee zijn klimaatdoelen voor 2030 in één klap halen en heeft extra inkomsten om te investeren in verduurzaming en het tegengaan van energiearmoede.

Een deel van het geld zal niet in de belastingpot terechtkomen, omdat bedrijven "hun fossiele verbruik zullen gaan vervangen of verminderen". Ook dat is precies de bedoeling, vinden de onderzoekers, want hierdoor daalt de CO2-uitstoot. Als de subsidies volledig worden afgeschaft, scheelt dat volgens het rapport tussen de 13 en bijna 20 procent CO2-uitstoot, afhankelijk van hoe snel het gaat.

VNO-NCW vindt ook dat Nederland van deze belastingkortingen en -vrijstellingen af moet in het proces naar een klimaatneutrale economie. "Maar dit kan alleen op een verstandige manier", benadrukt de lobbyclub van het bedrijfsleven, die in een reactie pleit voor het maken van internationale afspraken. "Als je dit alleen in Nederland doet gaan fabrieken hier minder en die buiten Nederland meer produceren, met vaak meer CO2 uitstoot. Daar schiet het klimaat dus niks mee op, terwijl de banen hier verdwijnen."

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Milieuheffingen, Accijns en verbruiksbelastingen

164

Gerelateerde artikelen