Ruim een miljoen Nederlanders die te veel belasting betaalden over hun spaargeld, hebben geen recht op teruggave. Ondanks een uitspraak van de Hoge Raad dat de heffing onwettig is, vallen zij buiten de boot omdat de regering de bezwaarprocedure in 2016 geruisloos heeft ingeperkt. Dat meldt het FD. Volgens een enkele fiscaal advocaat is er nog een sprankje juridische hoop.

De wijziging was onderdeel van een groter pakket belastingmaatregelen en passeerde destijds de Tweede Kamer zonder dat er specifiek aandacht aan werd geschonken. Door de inperking staan nu ruim een miljoen spaarders met lege handen, na een arrest van anderhalve week geleden dat de vermogensrendementsheffing, die rekent met een fictief rendement, strijdig is met Europees recht. Zij moeten hopen dat de Tweede Kamer ze tegemoet wil komen of dat er een massaclaim wordt gestart.

Onder de oude regeling gold dat spaarders niet individueel en tijdig bezwaar hoefden te maken tegen de vermogensrendementsheffing om eventueel een lagere aanslag te krijgen. Zij liepen vanzelf mee in de massaalbezwaarprocedure.

Sinds 2017 moet iedere belastingplichtige individueel en binnen zes weken na de definitieve aanslag bezwaar maken om mee te doen aan de massale procedure tegen de vermogensrendementsheffing. Voor het jaar 2017 hebben meer dan 60.000 spaarders dat gedaan. Zij hoeven minder belasting te betalen nu de Hoge Raad voor 2017 en 2018 heeft bepaald dat de vermogensrendementsheffing in strijd is met het recht op eigendom en het discriminatieverbod, aldus de krant.

Volgens Angelique Perdaems van Hertoghs Advocaten is er nog wel een klein beetje hoop voor spaarders die in 2017 en 2018 te veel vermogensrendementsheffing betaalden maar daar destijds individueel geen bezwaar tegen maakten. Zij kunnen de fiscus om een 'ambtshalve vermindering' van de belastingaanslag vragen. Perdaems zegt het arrest en de mogelijkheden voor spaarders die buiten de boot vallen nog te bestuderen. Ze tempert de verwachtingen. "De mogelijkheden liggen niet voor het oprapen", zegt zij in de krant.

Bron: FD

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

112

Gerelateerde artikelen