Mensen die een vermoeden hebben dat een (kandidaat-)notaris zich niet houdt aan de wetten en regels, kunnen een klacht indienen bij een 'kamer voor het notariaat'. Daar doet een tuchtrechter uitspraak over de zaak. De kamers van het notariaat kregen vorig jaar minder zaken binnen: in totaal 263. In 2022 waren dat er nog 295, in 2021 zelfs 375.

Dat staat het jaarverslag 2023 van de kamers (pdf). Daarnaast daalde het aantal klagers dat in verzet komt tegen de zogenoemde voorzittersbeslissing aanzienlijk: in 2022 kwam 35 procent van de zaken tot een einde na een beslissing van de voorzitter, in 2023 was dat 62 procent. Bij een voorzittersbeslissing kan de voorzitter van de kamer beslissen dat een klacht niet ontvankelijk, ongegrond of van onvoldoende gewicht is. Vorig jaar is 57 keer zo’n voorzittersbeslissing genomen. In 35 van die gevallen nam de klager genoegen met de voorzittersbeslissing.

De kamers hebben in 2023 in totaal 173 beslissingen genomen. De meeste vielen in de kamer Arnhem-Leeuwarden: 80 beslissingen. Alle kamers bij elkaar kwamen 53 keer tot het oordeel dat een klacht gegrond is, waarbij 7 keer geen maatregel volgde. In de overige gevallen is 22 keer een waarschuwing uitgedeeld, 16 keer een berisping, 6 keer een schorsing, 1 keer een geldboete en 1 keer een ontzegging van de waarnemingsbevoegdheid.

De kamers legden vorig jaar, net als in 2022, geen ontzettingen op. Een notaris die uit zijn ambt is ontzet kan niet meer tot notaris of waarnemer worden benoemd of aan een notaris worden toegevoegd.

Bron: KNB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Kantoren

172

Gerelateerde artikelen