Per 1 juli 2020 stijgt het wettelijk minimumloon voor een werknemer van 21 jaar en ouder van € 1.653,60 naar € 1.680,00 per maand. Dat is een stijging van 1,6%. Ieder half jaar worden de minimumloonbedragen aangepast. De nieuwe Regeling met aanpassing van de bedragen per 1 juli 2020 is met toelichting gepubliceerd in de Staatscourant van 22 april 2020.

Per 1 juli 2020 bedraagt het bruto wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband:

  • € 1.680,00 per maand,
  • € 387,70 per week en,
  • € 77,54 per dag.

Wettelijk minimumjeugdloon

De regeling vermeldt ook het wettelijk minimumjeugdloon voor werknemers in de leeftijd tussen 15 en 20 jaar. Zo bedraagt het minimumjeugdloon voor een 20-jarige vanaf 1 juli 2020 € 1.344,00 per maand. Voor een 15-jarige is dit € 504,00.

Voor werknemers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden, afhankelijk van de leeftijd (18-20 jaar), alternatieve staffels. Deze alternatieve staffels zijn ook opgenomen in de nu gepubliceerde regeling. Zo geldt voor een leerling in de bbl in de leeftijd van 18 jaar een wettelijk minimumjeugdloon van € 764,40 per maand.

Brutobedragen per uur

Tot slot bevat de regeling een schema van de afgeronde brutobedragen per uur, berekend op basis van het wettelijk minimumweekloon bij een arbeidsduur van respectievelijk 36, 38 en 40 uur per week.

Bron: Avanzer Nieuws

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid algemeen

  533
Gerelateerde artikelen