De Belastingdienst heeft het model loonstaat 2017 op zijn website gepubliceerd.

Voor iedere werknemer moet de werkgever een loonstaat invullen. Op de loonstaat vermeldt de werkgevergegevens die van belang zijn voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de premies werknemersverzekeringen.
 
Voor loonstaten bestaat een voorgeschreven model. Werkgevers mogen een loonstaat gebruiken die hiervan afwijkt, maar deze afwijkende loonstaat moet dan wel op een duidelijke wijze ten minste de gegevens verschaffen die op de modelloonstaat worden gevraagd.
 

 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

2

Gerelateerde artikelen