Kamerlid Renske Leijten van de SP betwijfelt of de toenmalig staatssecretaris Wiebes de Kamer wel volledig informeerde over de afhandeling van de illegale werkwijze waarmee de Belastingdienst belastingplichtigen via de telefoon aanbood om hun bezwaar in te trekken.

Vorig jaar werd bekend dat de Belastingdienst werkte volgens de werkinstructie telefonisch horen, waarin onder meer beschreven is dat een belanghebbende zijn bezwaar tijdens telefonisch contact met de Belastingdienst kan intrekken. De toenmalig staatssceretaris Wiebes van Financiën concludeerde in november 2016 dat deze handelswijze van de fiscus niet conform wet- en regelgeving is en verklaarde deze werkwijze contra legem.

Bijna een maand later, op 13 december 2016, schreef Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer:

'Zoals ik in het debat al heb aangegeven, beschikt de Belastingdienst niet over (voldoende betrouwbare) gegevens op geaggregeerd niveau om alle individuele belastingplichtigen die hun bezwaar telefonisch hebben ingetrokken te achterhalen. Uitsluitend op dossierniveau (in logboeken) is te zien of een belastingplichtige een bezwaar telefonisch heeft ingetrokken.'

Maar door middel van een Wob-verzoek, Wet openbaarheid van bestuur, kreeg Reporter Radio (Radio 1) onlangs een notitie van ambtenaren aan de staatssecretaris in handen. Daarin schrijven ambtenaren van het ministerie van Financiën:
 
'De Belastingdienst heeft in aanvulling op eerdere berichten laten weten toch een (beperkte) query te kunnen uitvoeren zodat we een uitdraai krijgen van belastingplichtigen die vanaf 2011 hun bezwaar telefonisch hebben ingetrokken. [...] Een query voor de jaren 2009 en 2010 is niet mogelijk.'
 
Deze notitie, waarin wordt gesteld dat wel individuele belastingplichtigen kunnen worden achterhaald, werd op 17 november 2016 al aan Wiebes gericht. Kamerleden Leijten en Omtzigt gaan 14 december a.s. in debat over deze kwestie met de nieuwe staatssecretaris Menno Snel.

 

Bron: Reporter Radio

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

0

Gerelateerde artikelen