Mogelijk komt er toch een extern onderzoek naar de manier waarop topambtenaren zijn omgegaan met meldingen van misstanden bij de Belastingdienst. Het ministerie van Financiën bevestigt na berichtgeving door RTL Nieuws dat in een intern rapport wordt aanbevolen zo'n extern onderzoek in te stellen.

Het gaat om een tussentijdse rapportage van het Onderzoeksbureau Integriteit Financiën (OIF). Of er inderdaad een extern onderzoek komt, besluit het ministerie pas als er een definitief rapport ligt van het OIF. Nadat minister Wopke Hoekstra had gesproken met klokkenluider en oud-ambtenaar Pierre Niessen, vroeg hij het bureau onderzoek te doen.

Niessen heeft meermaals aan de bel getrokken over misstanden. Vorig jaar schreef hij in een brief aan de Tweede Kamer dat bezwaren - bijvoorbeeld tegen het verlagen of intrekken van toeslagen - telefonisch zijn afgedaan. In "enkele honderden" gevallen gebeurde dit zonder schriftelijke uitleg en zonder dat de fiscus de bezwaarmaker op de mogelijkheden van beroep wees.

Toenmalig staatssecretaris Menno Snel is er naar aanleiding van die brief achter gekomen dat de Belastingdienst flinke steken heeft laten vallen bij het behandelen van bezwaren.

Snel zou in gesprek gaan met Niessen, maar na het vertrek van de staatssecretaris heeft Hoekstra met de voormalige ambtenaar gesproken. Het onderzoek dat daarna is ingesteld, leidde tot een tussentijds advies om ook een extern bureau onderzoek te laten doen naar de misstanden. Volgens RTL Nieuws zou zo'n onderzoek zelfs kunnen leiden tot ontslag.

Bron: ANP

Rubriek: Toeslagen en zorgverzekeringswet

Informatiesoort: Nieuws

  339
Gerelateerde artikelen