De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) adviseert om toch voor 1 januari 2023 een verzoek om ambtshalve vermindering box 3 over het belastingjaar 2017 in te dienen. Belastingplichtigen die uiterlijk 31 december 2022 een verzoek indienen om ambtshalve vermindering box 3, hebben mogelijk straks een betere rechtspositie dan de belastingplichtigen die geen verzoek hebben ingediend.

Staatssecretaris Van Rij heeft op 4 november 2022 bekendgemaakt dat belastingplichtigen die niet tijdig bezwaar hebben aangetekend tegen hun box 3-heffing, over de jaren 2017-2020 geen verzoek hoeven in te dienen om ambtshalve vermindering. Dit om te voorkomen dat een grote workload aan verzoeken bij de Belastingdienst wordt ingediend.

Inmiddels blijkt dat wie wél tijdig een verzoek om ambtshalve vermindering indient, straks mogelijk toch een betere rechtspositie heeft. Op basis van de massaal bezwaar plus-procedure kan slechts aanspraak worden gemaakt op een nadere uitspraak van de Hoge Raad over een zaak of aantal zaken die daarvoor worden geselecteerd, als die ook positief uitpakt voor belastingplichtigen. De koepelorganisaties (NBA, SRA, NOB, RB en NOAB) hebben op 15 november vragen voorgelegd aan het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst.

Een tijdige 'verzoeker om ambtshalve vermindering’ heeft volgens de koepels meer rechten. Zo kan de belastingplichtige een beroep doen op een latere Hoge Raad-uitspraak in een zaak die niet tot de beperkte selectie van procedures behoort en gunstiger is. Ook kan beroep worden gedaan op een latere uitspraak van de Europese rechter (EHRM) die representatief is voor de zaak van de belastingplichtige. En de belastingplichtige kan de geboden hoogte van de compensatie in bezwaar en beroep bestrijden.

Het is de vraag of en wanneer het ministerie op dit punt zekerheid gaat geven. Voor de invoering van de massaal bezwaar plus-procedure is een wetswijziging nodig. Deze wetswijziging treedt waarschijnlijk op 1 januari 2023 in werking. Dan is de vijfjaarstermijn over het belastingjaar 2017 verlopen.

Bron: NBA

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Dossiers: Box 3

103

Gerelateerde artikelen