Het kabinet stelt voor om een massaal bezwaar plus-procedure in te richten voor de niet-bezwaarmakers box 3. Alle niet-bezwaarmakers met box 3-inkomen over de jaren 2017-2020 kunnen aanspraak maken op een nadere uitspraak van de Hoge Raad in deze procedure. De niet-bezwaarmakers hoeven dus geen verzoeken om ambtshalve vermindering meer in te dienen.

Uit het arrest van de Hoge Raad van 20 mei 2022 (V-N 2022/23.3) volgt dat er geen juridische verplichting is om aan de niet-bezwaarmakers rechtsherstel te bieden. Het kabinet heeft tijdens de integrale besluitvorming over de begroting besloten om geen op rechtsherstel gerichte compensatie te bieden aan de niet-bezwaarmakers vanwege budgettaire – en uitvoeringsgevolgen.

Naar aanleiding van de vele verzoeken tot ambtshalve vermindering door niet-bezwaarmakers heeft de staatssecretaris overleg gevoerd met betrokken partijen. Hieruit is het voorstel tot een massaal bezwaar plus-procedure gekomen. Het wordt daarmee mogelijk om een procedure massaal bezwaar aan te wijzen wanneer dezelfde rechtsvraag van belang is voor de beslissing op een groot aantal verzoeken tot ambtshalve vermindering.

Om de procedure ‘massaal bezwaar plus’ mogelijk te maken is een wetswijziging nodig. Hiertoe wordt door de staatssecretaris een nota van wijziging ingediend op het Belastingplanpakket. Voor het formuleren van de rechtsvraag treedt de staatssecretaris de komende periode in overleg met betrokken partijen.

Het kabinet staat nog achter haar eerdere beslissing en verwacht niet dat nieuwe procedures voor niet-bezwaarmakers een grote kans op rechtsherstel opleveren.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Dossiers: Box 3

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

51

Gerelateerde artikelen