Per 1 januari 2018 gelden voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) nieuwe Voorwaarden & Normen.

Het waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft de Voorwaarden & Normen 2018-1 gepubliceerd. De belangrijkste veranderingen zijn:

Kostengrens

De grens om in aanmerking te komen voor NHG is gekoppeld aan de gemiddelde koopsom. De NHG-kostengrens stijgt per 1 januari 2018 naar € 265.000. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen stijgt de kostengrens naar maximaal € 280.900. Uiteraard is de extra ruimte binnen de kostengrens voor energiebesparende voorzieningen uitsluitend van toepassing voor zover er inderdaad energiebesparende voorzieningen worden getroffen.

Overlijdensrisicoverzekering vervalt

In de NHG-regelgeving van 2017 is opgenomen dat in de periode dat de lening (inclusief de restschuldfinanciering) meer bedraagt dan 80% van de waarde van de woning, een overlijdensrisicoverzekering nodig is, die minimaal gelijk is aan de overschrijding van deze 80%. Deze verplichting vervalt met ingang van 2018.

Restschulden

Vanaf 2018 vallen restschulden niet langer in box 1 maar in box 3. Het WEW gaat echter ook in 2018 door met het borgen van restschulden.

Datum bindend aanbod is beslissend

In 2017 is er geen overgangsregeling als de aanvraagdatum van de lening in 2017 ligt en het bindend aanbod in 2018 is gedaan. Indien de datum van het bindend aanbod in 2018 ligt, moet worden voldaan aan de Normen 2018-1.
 

 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen