Niet in 2025, zoals in het coalitieakkoord afgesproken, maar pas in 2026 komt er een vervanger voor de vermogensrendementsheffing. Een tijdelijk systeem zal dus langer worden gehandhaafd, meldt staatssecretaris Marnix van Rij aan de Tweede Kamer. Door het uitstel loopt de schatkist 385 miljoen euro mis.

Het gaat om de vermogensrendementsheffing in box 3, die eind vorig jaar door de Hoge Raad onrechtmatig werd verklaard. De Hoge Raad oordeelde toen dat gedupeerden recht hebben op compensatie. Dit heeft "druk gelegd op het tijdpad", meldt de bewindsman.

De uitspraak over box 3 van de Hoge Raad was reden om opnieuw een extern onderzoek te laten doen door Capgemini naar de haalbaarheid van het tijdpad, zoals ze ook voor het coalitieakkoord al hadden bekeken.

Uit dit onderzoek volgt dat de al gesignaleerde risico’s zijn toegenomen en dat er aanvullende risico’s zijn bijgekomen. Capgemini acht een succesvolle implementatie in 2025 daarom niet realistisch. In het nadere onderzoek is rekening gehouden met de actuele stand van alle zaken die van invloed zijn op het tijdpad, zoals het wetgevend traject, de modernisering van het ICT-landschap van de informatievoorziening bij de Belastingdienst en de samenwerking met de ketenpartners, zoals banken en verzekeraars.

Overbruggingswetgeving

Voor de tussenliggende jaren werkt het kabinet aan overbruggingswetgeving. In die tijdelijke wetgeving wordt alvast uitgegaan van de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen en van het werkelijke rendement daarop, in plaats van een fictieve verdeling. Hierdoor wordt al zo goed mogelijk aangesloten bij het werkelijk behaalde rendement.

Spaarders betalen – net zoals bij het stelsel op basis van werkelijk rendement – bij de huidige lage rentestanden daardoor vrijwel geen belasting in box 3. Deze wetgeving maakt onderdeel uit van het pakket Belastingplan 2023 dat met Prinsjesdag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Met Prinsjesdag maakt het kabinet ook de de details bekend over het besluit om niet-bezwaarmakers in box 3 niet te compenseren.

Lees ook het Dossier Box 3, onderdeel Contouren nieuw stelsel.

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

376

Gerelateerde artikelen