Vanaf 1 november 2018 is er een nieuw digitaal aangifteformulier beschikbaar voor de bpm: 'Aangifte/melding/opgaaf bpm'. Dit formulier berekent de bpm automatisch.

De belastingplichtige vult de bpm-aangifte eerst digitaal in en drukt hem daarna af. De aangifte kan mét de gevraagde bijlagen in een gefrankeerde envelop naar:

Belastingdienst
Postbus 2710
6401 DE Heerlen

De Belastingdienst verwerkt de bpm-aangifte geautomatiseerd. De volgorde waarin de aangiften binnenkomen bepaalt de doorlooptijd. De doorlooptijd kan worden verkort door de gegevens in 1 pakketje aan te bieden in deze volgorde:

  1. formulier ‘Aangifte/melding/opgaaf bpm’
  2. bijlagen bij het aangifteformulier bpm
  3. overige bijlagen zoals factuur, koerslijst, CVO
  4. taxatierapport

Het digitale formulier is te downloaden op de website van de Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst

Carrousel: Carrousel

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen

Informatiesoort: Nieuws

  808
Gerelateerde artikelen