Er is een nieuwe versie beschikbaar van het mededelingsformulier waarmee de verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding kan worden doorgegeven. Het formulier is gepubliceerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Met het formulier geven voormalig partners aan de pensioenuitvoerder door dat zij zijn gescheiden en welke afspraken zij hebben gemaakt over de verdeling van het ouderdomspensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of bij einde van het geregistreerd partnerschap. Ook als er geen afspraken zijn gemaakt over de verdeling van het ouderdomspensioen is het belangrijk dat de pensioenuitvoerder het mededelingsformulier ontvangt. Een ex-partner heeft namelijk wettelijk recht op de helft van het tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwd ouderdomspensioen.

Aanpassing pensioenverdeling

De wettelijke regels voor pensioenverdeling na scheiding worden in de toekomst mogelijk aangepast. Hierover loopt momenteel een consultatie. Het is de bedoeling dat vanaf 2021 de standaard verdeelmethode van pensioenverevening wijzigt in conversie. Met conversie zijn ex-partners niet meer levenslang via het pensioen aan elkaar verbonden.

Bron: Avanzer Nieuws

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Pensioenen, Huwelijksvermogensrecht

Focus: Focus

15

Gerelateerde artikelen