Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl). Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon en geldt met ingang van 1 januari 2017.
Een werkgever heeft recht op dit voordeel voor elke werknemer die voldoet aan deze 3 voorwaarden:
  1. De werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder.
  2. De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per jaar.
  3. De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
Het lage-inkomensvoordeel kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar. Hoeveel het voordeel precies is, hangt af van het aantal verloonde uren van de werknemer. En van zijn gemiddelde uurloon (jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren).
Gemiddeld uurloon over 2017LIV per werknemer per verloond uurMaximale LIV per werknemer per jaar (bij een 40-urige werkweek)
€ 9,54 tot maximaal € 10,49 € 1,01 € 2.000
€ 10,50 tot maximaal € 11,92 € 0,51 € 0,51

Let op!

De bedragen van het gemiddelde uurloon over 2017 zijn voorlopige bedragen. De definitieve bedragen worden pas in mei 2017 bekend.
 
UWV beoordeelt op basis van de loonaangiften voor welke werknemers een werkgever recht heeft op het lage-inkomensvoordeel. Vul dus ook het aantal verloonde uren goed in. De Belastingdienst betaalt het lage-inkomensvoordeel over 2017 in 2018 automatisch aan de werkgever uit wanneer uit de aangiften loonheffingen over 2017 blijkt dat hij er recht op heeft. Eerder kan niet. De Belastingdienst weet immers pas in 2018 hoeveel verloonde uren een werknemer in 2017 had en wat zijn gemiddelde uurloon was.
 
Dat uitbetalen gaat als volgt:
 
  1. De werkgever krijgt vóór 15 maart 2018 van UWV een voorlopige berekening van de LIV. Die berekening is gebaseerd op de aangiften en correcties over 2017 die de werkgever tot en met 31 januari 2018 heeft gedaan.
  2. Is de werkgever het niet eens met de berekening? Dan kan hij tot en met 1 mei 2018 correcties over 2017 sturen.
  3. De Belastingdienst stuurt de werkgever een definitieve vaststelling van zijn LIV. Dat gebeurt vóór 1 augustus 2018, op basis van de gegevens die de Belastingdienst van UWV krijgt.
  4. De Belastingdienst betaalt de werkgever binnen 6 weken na de datum op de definitieve vaststelling zijnLIV uit.
Tenslotte is er een 'Regelhulp Premiekortingen en LIV' beschikbaar waarmee de werkgever kan controleren of hij recht heeft op premiekortingen.
 

Bron: Belastingdienst/Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Premieheffing

1

Gerelateerde artikelen