Het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ), een onderdeel van de Sociale Verzekeringsbank, heeft een nieuwe brochure samengesteld over de wettelijke verplichtingen van Nederlandse werkgevers wanneer zij werknemers hebben die in België sociaal verzekerd zijn.

De herziene brochure bevat informatie over:
  • Premieafdracht. Waar moet de werkgever sociale bijdragen betalen. Hoe en waar moet hij loonaangiften doen?
  • Arbeidsongevallen. Wat moet een werkgever doen als zijn werknemer slachtoffer is van een arbeidsongeval?
  • Kinderbijslag. Wat moet een werkgever doen zodat zijn werknemer kinderbijslag kan aanvragen?
  • Ziekte. Welke verplichtingen heeft de werkgever als zijn werknemer door ziekte niet kan werken?
  • Vakantierechten. Welke vakantierechten heeft zijn werknemer?
     

 

Bron: BBZ

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationale sociale zekerheid

0

Gerelateerde artikelen