Op 1 januari 2020 is de nieuwe Regeling onwerkbaar weer in werking getreden. Als sprake is bijzondere weersomstandigheden en er is voldaan aan de overige voorwaarden in deze regeling, dan is de werkgever na verstrijken van een aantal wachtdagen vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht.

Met de nieuwe regeling voor onwerkbaar weer is vanaf 1 januari 2020 het volgende gewijzigd:

  • Wachtdagen: bij vorst, ijzel of sneeuwval gelden 2 wachtdagen per winterseizoen (van 1 november tot en met 31 maart). Bij overvloedige regenval gelden 19 wachtdagen per kalenderjaar. Tijdens de wachtdagen betaalt de werkgever het loon door aan de werknemers. Na verstrijking van de wachtdagen kan de werkgever voor zijn werknemers bij het UWV een WW-uitkering aanvragen in verband met onwerkbaar weer.
  • Melding per dag: de werkgever moet dagelijks, met een speciaal formulier, melding doen aan het UWV van iedere dag waarop niet kan worden gewerkt door de buitengewone weersomstandigheden. UWV moet deze melding vóór 10:00 uur in de ochtend hebben ontvangen als sprake is van onwerkbaar weer waarvoor 2 wachtdagen gelden (vorst, ijzel of sneeuwval).
  • Aanpassen CAO: werkgevers kunnen alleen gebruikmaken van de regeling, als hierover een artikel is opgenomen in de cao. Daarnaast moet vanaf 1 november 2020 in de cao gedefinieerd zijn welke weersomstandigheden in aanmerking komen voor toepassing van de Regeling onwerkbaar weer.

Bron: Avanzer Nieuws

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Salarisadministratie, Sociale zekerheid algemeen, Arbeidsrecht

  359
Gerelateerde artikelen