Sinds 1 januari 2024 is het in veel gevallen mogelijk om de aangifte dividendbelasting digitaal te doen. Daarnaast geldt vanaf 1 januari een nieuwe inhoudingsvrijstelling van dividendbelasting. De aangifte dividendbelasting is overigens nog niet mogelijk via commerciële software door een storing. Aan een oplossing wordt gewerkt, zo meldt de Belastingdienst.

Een vennootschap doet aangifte voor de dividendbelasting van de inhouding op uitgekeerd dividend. Gaat het om dividenduitkeringen die de vennootschap heeft gedaan tot en met 2023, dan is het papieren formulier 'Aangifte dividendbelasting' voorgeschreven.

Gaat het om dividenduitkeringen vanaf 2024, dan zijn er drie mogelijkheden:

  1. digitaal aangifte dividendbelasting in Mijn Belastingdienst Zakelijk;
  2. aangifte dividendbelasting via een belastingadviseur; of
  3. het papieren formulier Aangifte dividendbelasting. Dit kan alleen tot 1 juli 2024. Na deze datum kan alleen nog maar digitaal aangifte worden gedaan.

Er moet ook aangifte dividendbelasting worden gedaan wanneer de hele uitkering is vrijgesteld en gebruik wordt gemaakt van een kwalificatiebeschikking. De vrijstelling bij een kwalificatiebeschikking kan overigens alleen worden toegepast in de digitale aangifte dividendbelasting in Mijn Belastingdienst Zakelijk of via een belastingadviseur.

Inhoudingsvrijstelling en het gebruik van de kwalificatiebeschikking

Vanaf 1 januari 2024 geldt een nieuwe inhoudingsvrijstelling van dividendbelasting voor uitkeringen aan niet of gedeeltelijk aan vennootschapsbelasting onderworpen organisaties of daarmee vergelijkbare buitenlandse lichamen. De vrijstelling dividendbelasting verlicht administratieve lasten, omdat de dividendbelasting niet meer achteraf hoeft te worden teruggevraagd.

De vrijstelling in de aangifte dividendbelasting mag alleen worden toegepast bij een afschrift van de kwalificatiebeschikking van de aandeelhouder. Vanaf 1 januari 2024 vraagt de aandeelhouder een kwalificatiebeschikking aan via Mijn Belastingdienst Zakelijk, of via een belastingadviseur

Storing aangifte via commerciële software

Digitale aangifte en opgaaf dividendbelasting en verzoeken kwalificatiebeschikking via commerciële softwarepakketten zijn nog niet mogelijk. De nieuwe digitale berichten dividendbelasting kunnen daardoor nog niet via commerciële softwarepakketten worden verstuurd. Verzoeken wordfen nu beantwoord met een foutbericht. Het probleem is inmiddels bekend en wordt opgelost.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Dividendbelasting

Focus: Focus

3029

Gerelateerde artikelen