Het UWV heeft nieuwe uitvoeringsregels gepubliceerd voor ontslag om bedrijfseconomische redenen of ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze oktober 2019-versies van de Uitvoeringsregels vervangen de versies van augustus 2018.

De Uitvoeringsregels van UWV bevatten een artikelsgewijs overzicht van relevante wettelijke en ministeriële regels over ontslag. Ook bevatten de Uitvoeringsregels een nadere toelichting over hoe UWV de ontslagregels toepast en welke informatie de werkgever bij de ontslagaanvraag moet voegen.

In de nieuwe Uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen zijn onder meer de wijzigingen in de Ontslagregeling verwerkt en een nadere uitleg van de Hoge Raad over:

  • het toetsen van de bedrijfseconomische reden;
  • de uitwisselbare functie;
  • het herplaatsingsvereiste.

In de nieuwe Uitvoeringsregels voor ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid is onder andere de uitwerking van het Shell-arrest verwerkt. Hierin heeft de Hoge Raad bepaald dat het bij het herplaatsingsvereiste niet gaat om een resultaatsverplichting van de werkgever, maar om wat in de gegeven omstandigheden in redelijkheid van de werkgever kan worden gevergd. Daarmee wordt de werkgever een zekere beoordelingsruimte gelaten.

De nieuwe versies van de Uitvoeringsregels voor ontslag zijn te raadplegen op de website van UWV.

Bron: Avanzer Nieuws

Carrousel: Carrousel

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Arbeidsrecht

  326
Gerelateerde artikelen