Een nieuwe versie van de 'Leidraad Horizontaal Toezicht Fiscaal dienstverleners' is gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. De nieuwe leidraad vervangt de 'Leidraad Horizontaal Toezicht MKB – Fiscaal dienstverleners' uit 2011.

De Leidraad Horizontaal Toezicht Fiscaal dienstverleners is een volledig herziene versie en sluit volgens de Belastingdienst beter aan bij de praktijk. Het doel van horizontaal toezicht en de visie daarop zijn hetzelfde gebleven. De intentie van de leidraad is ook niet veranderd: het bewerkstelligen van uniformiteit in de uitvoering.
 

 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

2

Gerelateerde artikelen