Een nieuwe versie van het programma 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2014' komt niet eind januari beschikbaar, zoals eerder gemeld door de Belastingdienst, maar op 4 februari 2014.

De nieuwe versie gaat uit van de juiste percentages voor het eigenwoningforfait en de werkbonus. Bij de vorige versie was dat niet zo.

Eigenwoningforfait

Het programma ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2014' is aangepast. Als gegevens worden ingevuld in het programma, voert het een berekening uit. De nieuwste versie rekent met het juiste percentage van het eigenwoningforfait. De vorige versie rekende met een voorlopig percentage. Het gaat volgens de fiscus om kleine verschillen. Dit heeft bijna geen gevolgen voor de belasting die iemand terugkrijgt of moet betalen.

Werkbonus

In de nieuwste versie van het programma ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2014' wordt ook het bedrag van de werkbonus berekend met de juiste percentages. De vorige versie werkte met voorlopige percentages. Het gaat om kleine verschillen. Ook hier zijn er volgens de fiscus bijna geen gevolgen voor de belasting die iemand terugkrijgt of moet betalen.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

0

Gerelateerde artikelen