Volgens de NOB werkt de verplichting om bij indiening van een beroepschrift in cassatie een uittreksel uit het Handelsregister te verstrekken, onnodig kostenverhogend. Het Handelsregister is een openbaar register en is daarom voor iedereen toegankelijk. Bovendien zal een uittreksel door de betreffende belanghebbende ook in eerste aanleg zijn verstrekt.

Dit schrijft de NOB in een reactie op de Concept-paragraaf voor digitaal procederen bij de derde kamer van de Hoge Raad. De Orde doet een aantal suggesties:

  • Niet-naleving van de verplichting tot het digitaal instellen van cassatieberoep dient een te herstellen verzuim te worden;
  • Uitbreiden van het procesreglement met de situatie waarin zowel de belastingplichtige als de staatssecretaris beroep in cassatie instellen in combinatie met digitaal procederen, alsook de rol van de griffie daarbij;
  • Tref een tegemoetkomende regeling voor niet-natuurlijke personen, zoals stichtingen, die procederen zonder gebruik te maken van professionele bijstand. Zij moeten het eHerkenningsmiddel aanschaffen, onder omstandigheden uitsluitend voor dit doel;
  • Overweeg om de verplichting een uittreksel uit het Handelsregister te verstrekken niet op te nemen dan wel deze te beperken tot niet-natuurlijke personen die niet door een advocaat worden vertegenwoordigd.

Lees het gehele commentaar.

Bron: NOB

Rubriek: Bronbelasting

Informatiesoort: Nieuws

Carrousel: Carrousel

  260
Gerelateerde artikelen