De NOB vraagt om invoering van een regeling functionele valuta in de dividendbelasting om heffing over schijnwinsten te voorkomen en een administratieve lastenverlichting te bewerkstelligen. Dit schrijft de Orde in haar reactie op de internetconsultatie Modernisering NV-recht en evenwichtiger man/vrouw-verhouding.

In het consultatiedocument wordt voorgesteld dat in de toekomst ook het kapitaal van een NV in een vreemde geldeenheid kan luiden. Dit voorstel is aanleiding voor de Orde om te vragen om invoering van een regeling functionele valuta in de dividendbelasting. In de fiscale rechtspraktijk bestaat al geruime tijd de wens dat de mogelijkheid een vreemde geldeenheid te hanteren ook wordt opengesteld in de dividendbelasting, aldus de Orde. Ten aanzien van de voorwaarden kan aansluiting worden gezocht bij de vennootschapsbelasting.

De NOB verduidelijkt de wens aan de hand van een voorbeeld. Stel dat een vennootschap nominaal kapitaal ter grootte van 100.000 US-dollar aantrekt. Ten tijde van de kapitaalstorting is de euro- equivalent van dat bedrag 80.000 euro. Op een bepaald moment wordt het nominale aandelenkapitaal van 100.000 US-dollar terugbetaald. Op dat moment is de Euro-equivalent van 100.000 US-dollar als gevolg van een waardestijging van de dollar toegenomen tot 90.000 euro. Omdat er voor de dividendbelasting in Euro moet worden gerekend, is het fiscaal erkende (nominale) kapitaal van de vennootschap 80.000 euro. De terugbetaling van (omgerekend) 90.000 euro leidt derhalve tot een dividendbelastingclaim over 10.000 euro. Dit terwijl civiel-juridisch slechts het nominale aandelenkapitaal is terugbetaald en deze betaling economisch niet uit winstreserves is geput.

Lees de hele reactie.

Bron: NOB

Rubriek: Dividendbelasting, Vennootschapsbelasting

Informatiesoort: Nieuws

  386
Gerelateerde artikelen