De NOB doet een dringend beroep op het kabinet om de percentages van de belasting- en invorderingsrente na beëindiging van de coronamaatregelen meer in lijn te brengen met de realiteit. Voorlopig zou het niet onredelijk zijn om het rentepercentage op 0,01 te houden. Dit schrijft de NOB in haar commentaar op het wetsvoorstel Verzamelspoedwet COVID-19 (35 457) waarin onder meer een wijziging wordt voorgesteld van de AWR, de Invorderingswet 1990 en de Awir in verband met het tijdelijk verlagen van de belasting- en invorderingsrente.

De NOB pleit in haar commentaar voor een duidelijk en eenvoudig systeem voor de belastingrente, invorderingsrente en betalingskorting. Volgens de Orde zou dit kunnen door vooralsnog voor een periode met een vaste einddatum (eventueel te verlengen bij AMvB) de percentages voor de belastingrente en te betalen invorderingsrente vast te zetten op 0,01. Om belastingplichtigen duidelijkheid te geven voor de komende tijd zou deze (voorlopige) einddatum bijvoorbeeld 31 oktober 2020 of zelfs 31 december 2020 kunnen zijn. Ook het permanent verlagen van de belastingrente en de te betalen invorderingsrente naar het huidige lage renteniveau van 0,01% kan de gewenste duidelijkheid brengen.

Verder is de NOB kritisch om niet-begunstigende coronamaatregelen alleen te motiveren met een verwijzing naar uitvoeringstechnische beperkingen.

Lees het hele commentaar.

Bron: NOB

Dossiers: Corona

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Invordering

Informatiesoort: Nieuws

  454
Gerelateerde artikelen