De NOB is van mening dat de materiële en territoriale beperking zoals voorgesteld in het initiatiefwetsvoorstel Wet aanpassing liquidatie- en stakingsverliesregeling, in strijd is met de ratio van de deelnemingsvrijstelling en is bezorgd dat dit wetsvoorstel niet zozeer multinationals maar juist het MKB zal treffen. Daarnaast werken de voorgestelde aanpassingen nu slechts ten nadele van belastingplichtigen, terwijl er ook aanpassingen ten voordele van belastingplichtigen gerechtvaardigd zouden zijn. Dit schrijft de NOB in een reactie op het initiatiefwetsvoorstel Wet aanpassing liquidatie- en stakingsverliesregeling.

De fiscale behandeling voor investeringen in EU-landen en derdelanden gaat met de voorgestelde territoriale beperking verschillen. Nederland heeft een open, internationale economie en vele Nederlandse (MKB-)bedrijven zijn actief via deelnemingen in landen binnen en buiten de EU/EER. Het initiatiefvoorstel moedigt nu investeringen in de EU/EER aan en remt investeringen daarbuiten af. De Orde acht een dergelijk onderscheid ongewenst en is bezorgd dat met name het MKB hierdoor getroffen wordt. Bovendien betwijfelt de Orde of de beperking tot EU/EER-landen EU-rechtelijk houdbaar is.

De NOB vindt het logischer om eventuele aanpassingen van de liquidatie- en stakingsverliesregeling in samenhang met andere wijzigingen in de vennootschapsbelasting door te voeren in plaats van nu op een deelonderwerp een belangrijke wijziging voor te stellen. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft op 15 april 2019 aangekondigd de toekomst van de vennootschapsbelasting te onderzoeken. De Orde is van mening dat de liquidatieverliesregeling verbetering behoeft. Ook merkt de Orde op dat het ministerie op dit moment werkt aan een nieuwe fiscale concernregeling. De NOB heeft dan ook vraagtekens bij de timing van het initiatiefwetsvoorstel.

Op 16 april 2019 hebben GroenLinks, SP en PvdA een initiatiefwetsvoorstel ingediend tot aanpassing van de liquidatieverliesregeling. Met het wetsvoorstel beogen de initiatiefnemers een dam op te werpen tegen de uitholling van de Nederlandse belastinggrondslag die plaatsvindt door middel van de aftrek van liquidatie- en stakingsverliezen. Daartoe worden een materiële beperking, een territoriale beperking en een temporele beperking van de liquidatie- en de stakingsverliesregeling voorgesteld.

Lees de hele reactie.

 

Bron: NOB

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Informatiesoort: Nieuws

  319
Gerelateerde artikelen