De NOB vraagt om uitstel van invoering van het wetsvoorstel Wet CO2-heffing op industrie. Door de coronacrisis lijkt het de Orde onverstandig bedrijven met een extra belasting financieel nog meer onder druk te zetten. Dit schrijft de NOB in haar reactie op de internetconsultatie Wet CO2-heffing op industrie.

Daarnaast vraagt de Orde om meer uitleg over onder meer de volgende punten:

  • Door het ontbreken van een tarief in het wetsvoorstel, kunnen belastingplichtigen geen goede en reële inschatting maken van wat de eventuele extra kosten worden na invoering van een CO2-heffing op industrie.
  • Hoe zinvol is het een CO2-heffing op industrie op nationaal niveau in te voeren? Wat is het effect van deze heffing op de CO2-uitstoot en hoe groot is het carbon-leakage risico?
  • De Orde vraagt om een onderbouwing van de stelling dat de Nederlandse CO2-heffing geen invloed heeft op de prijsvorming van het EU ETS.
  • De Orde zet vraagtekens bij een aantal afwijkingen ten opzichte van het EU ETS. Waarom zijn de vrijstellingsruimte/dispensatierechten voor de CO2-heffing in tegenstelling tot de emissierechten binnen het EU ETS niet overdraagbaar tussen jaren?
  • Met een reductiefactor van 1,2 vraagt de Orde zich af of wel sprake is van enige heffing in de eerste jaren. De administratieve werkzaamheden wegen niet op tegen de geringe belastingopbrengst.
  • Hoe kan carrouselfraude met dispensatierechten van de CO2-heffing industrie worden voorkomen?
  • De Nederlandse Emissie autoriteit (NEa) zal de uitvoering van de CO2-heffing industrie verzorgen. Het lijkt de Orde logischer om de heffing en inning van de belasting onder te brengen bij de Belastingdienst. De NEa heeft veel minder ervaring met de formeelrechtelijke aspecten van het innen van een belasting.

Lees de hele reactie.

 

Bron: NOB

Rubriek: Milieuheffingen

Informatiesoort: Nieuws

  232
Gerelateerde artikelen