Notarissen krijgen de bevoegdheid om een Europese verklaring van erfrecht op te stellen. Een afschrift van deze verklaring kan in de openbare registers worden ingeschreven. Dit blijkt uit een wetsvoorstel voor een Uitvoeringswet Verordening Erfrecht dat op 21 januari 2013 bij de Tweede Kamer is ingediend.

De regels van de verordening vervangen het Haags Erfrechtverdrag. Nederland zal dit verdrag daarom opzeggen. De Erfrechtverordening is met ingang van 17 augustus 2015 van toepassing.

De verordening bevat bepalingen over de bevoegdheid van de rechter, het toepasselijke recht, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en tenuitvoerlegging van authentieke akten. De voorzieningenrechter is op grond van de Uitvoeringswet bevoegd om te beslissen op een verzoek om een verlof tot tenuitvoerlegging of een verzoek om erkenning

Het wetsvoorstel is ingediend met de kamerstukken 33851 (voorstel, memorie van toelichting) en 33854 (voorstel, memorie van toelichting).
 

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Erfrecht

0

Gerelateerde artikelen